MENUGOLF.COM (website golf)

หน้าแรก |ข่าวกอล์ฟ |อุปกรณ์กอล์ฟ |เทคนิคนักกอล์ฟ |ติดต่อเรา |เว็บบอร์ด |
 

ชมรมกอล์ฟ XMIE (มจพ.)

ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 38

อาทิตย์ที่ 5 ก.ย. 53

เวลา 11.30 น.

ณ สนามกอล์ฟนอร์ทเทิร์น กอล์ฟ รังสิต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

 

กฏกอล์ฟและมารยาทที่ควรรู้

........กฎกอล์ฟ ที่นักกอล์ฟควรรู้.......
นักกอล์ฟมารยาทกอล์ฟไม่ดีมีบทลงโทษหรือไม่
กฎที่นักกอล์ฟควรรู้ (The Rule of Play) นักกอล์ฟที่มารยาทไม่ดี กฎกอล์ฟมีบทลงโทษอย่างไร และจะเริ่มเข้าไปในกฎการเล่น หรือ Rule of Play

มีเหตุผลใด ที่ต้องให้นักกอล์ฟมีมารยาทในการเล่น
เพื่อให้นักกอล์ฟทุกคนปฏิบัติตามมารยาทที่แนะนำ ก็จะได้รับความสนุกสนานในการเล่นกีฬานี้ เหนือสิ่งใดคือ การคำนึงถึงผู้อื่นตลอดเวลา จึงกำหนดแนวทางเกี่ยวกับมารยาทที่ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬากอล์ฟ

นักกอล์ฟที่มีมารยาทไม่เหมาะสม มีบทลงโทษหรือไม่

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีบทลงโทษใดๆ มีแต่คำแนะนำให้ปฏิบัติอย่างเดียว ในส่วนของนักกอล์ฟอาชีพ จะมีระเบียบลงโทษโปรกอล์ฟที่มีมารยาทไม่เหมาะสม เ่ช่น ด่าสนาม ด่ากรรมการ หรือ เอาไม้กอล์ฟฟาดพื้น จะปรับเป็นเงิน หรือไม่ให้เล่นในครั้งต่อไป ในส่วนของนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่มีบทลงโทษตามกฎกอล์ฟ

จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2004 องค์กรกอล์ฟได้แก่ R&A และ USGA จึงได้บัญญัติบทลงโทษขึ้นในหมวดของมารยาท

เมื่อใดจึงจะพิจารณาในการลงโทษนักกอล์ฟมารยาทไม่ดี

ถ้ามีีนักกอล์ฟคนหนึ่งคนใด ไม่คำนึงถึงมารยาทระหว่างเล่น ไปมีมีผลกระทบต่อนักกอล์ฟผู้อื่น คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมต่อนักกอล์ฟที่กระทำผิด

อย่างไรจึงเรียกว่า ทำผิดมารยาทอย่างร้ายแรง "การละเมิดมารยาทอย่างร้ายแรง" หมายถึงความประพฤติของนักกอล์ฟที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ ในส่วนที่เกี่ยวกับมารยาท เ่ช่น

............ เจตนาทำให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเสียสมาธิ หรือ

.............เจตนาล่วงละเมิดผู้อื่น

แม้ว่าคณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์ผู้เล่นออกจากการแข่งขันตามกฎข้อ 33-7 สำหรับการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดอย่าง ร้ายแรงเพียงครั้งเดียว ในหลายๆ กรณี ก็ขอแนะนำให้ปรับโทษในเหตุการณ์ที่มีการละเมิดต่อไปอีก

ประการสุดท้าย การใช้การปรับโทษ สำหรับการละเมิดมารยาทอย่างร้ายแรงตามกฎข้อ 33-7 เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

เหตุใดนักกอล์ฟต้องพัตต์จนลงหลุม

มีนักกอล์ฟไทยจำนวนมากที่เข้าใจผิดๆ ว่า กีฬากอล์ฟมีวงกิ๊ฟ หรือกิ๊ฟเองได้ นั้่นเป็นการละเมิดกฎกอล์ฟอย่างร้ายแรง มีโทษถึงขั้นตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักกอล์ฟท่านใดที่ได้รับถ้วยรางวัลไป รางวัลนั้นไม่ถูกต้องตามกฎกอล์ฟ ส่วนชรมสโมสรใดๆ ที่จัดการแข่งขันแบบมีวงกี๊ฟ ขอได้รับทราบว่า คณะกรรมการของท่านได้ละเมิดกฏอย่างร้ายแรง ควรขอคำแนะนนำปรึกษาจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามกฎกอล์ฟ สมาคมฯ มีนโยบายให้สมาชิกชมรมสโมสรปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎกอลฟสากล สนามกอล์ฟใดที่ไม่เข้าใจในการจัดกกอล์ฟ ไม่รู้กฎกอล์ฟ ควรสอบถามจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และกำกับกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

กฎข้อใดที่ระบุให้นักกอล์ฟต้องดัตต์จนจบหลุม

ตามกฎข้อ 1 (The Game) และในกฏข้อแรก 1-1 ระบุว่า "กีฬากอล์ฟประกอบด้วยการเล่นลูกใดลุกหนึ่ง ด้วยไม้กอล์ฟจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมโดยการสโตรคหนึ่งครั้ง หรือหลายครั้งต่อเนื่องกันตามกฎข้อบังคับ" มีความหมายว่า กอล์ฟต้องเล่นจากแท่นทีจนลงหลุม จะตีทีเดียว หรือสองที หรือฟลายๆ ทีก็ตาม แต่ต้องเล่นจนลงหลมตามกฏกอล์ฟ

กฏกอล์ฟพัตต์ไม่จบได้หรือไม่

คำตอบคือไม่ได้ ตามกฏข้อที่ 3-2 หมายความว่าการเล่นไม่จบหลุมในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ ถ้าผู้แข่งขันเล่นไม่จบหลุมในหลุมใดก็ตาม และไม่แก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง ก่อนทำการสโตรคบนแ่ท่นตั้งทีของหลุมต่อไป หรือก่อนออกจากกรีน ของหลุสุดท้ายของรอบที่เล่นนั้น ผู้แข่งขันมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ทำไม การแข่งขันบางรายการจึงมีการกี๊ฟกัน

เฉพาะในแมทซ์เพลย์เท่านั้น ที่ผู้เล่นอาจยินยอมให้ฝ่ายตรงข้ามได้ ในสโตรคเพลย์ไ่ม่ได้อย่างเด็ดขาด

กฏข้อใดที่อนุญาตให้แมทซ์เพลย์ยอมกันได้

กฏข้อ 2-4 หมายความว่า ผู้เล่นอาจขอยอมแพ้ในแมทซ์ หรือขอยอมแพ้ในหลุมใดหลุมหนึ่ง ในเวลาใดก็ได้ ทั้งก่อนเริ่มหรือระหว่างแมทซ์นั้น

ผู้เล่นอาจยอมให้ในช็อตต่อไปแก่ฝ่ายตรงข้ามเวลาใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกของฝ่ายตรงข้ามหยุดแล้ว ให้ถือว่าฝ่ายตรงข้ามได้เล่นลงหลุมแล้ว ด้วยการเล่น ครั้งต่อไป และอาจจะเคลื่อนย้ายลูกนั้นออกไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แมทซ์เพลย์มีวงกี๊ฟได้หรือไม่

คำตอบคือไม่ได้ ไม่มีวงกิ๊ฟในกีฬากอล์ฟ การเล่นแบบแมทซ์เพลย์ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมให้เท่านั้นให้ตัวเองหรือให้พวกเดียวกันไม่ได้ ไม่มีการใช้วงกิ๊ฟอย่างเด็ดขาด

 

 

ขอขอบคุณ : นิตยสาร Golfer online :15 December 2008-15 January 2009

 

 

 

 

 

le